Начало » Новини » Семинар организиран от "ВИОИВ" ЕООД, Chemours International Operations Sarl и BITZER GmbH

Новини

Семинар организиран от "ВИОИВ" ЕООД, Chemours International Operations Sarl и BITZER GmbH

Семинар организиран от "ВИОИВ" ЕООД, Chemours International Operations Sarl и BITZER GmbH

„ВИОИВ“ ЕООД проведе на 30.03.2017 г. в хотел „Форум“ семинар на тема: „Нови хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне, създадени от Chemours и работа на хладилните компресори Bitzer с тях“. Семинарът беше организиран съвместно с Chemours International Operations Sarl и Bitzer GmbH. Bitzer и Chemours, (наследник на DuPont), които са дългогодишни партньори на „ВИОИВ“ ЕООД с близо 25 години съвместна дейност на българския пазар. „ВИОИВ“ ЕООД остава вярно на традицията да запознава своите клиенти и колеги с новостите в областта на хладилната техника.  

Специалистите в областта на хладилната техника, както и собствениците на хладилни инсталации, са изправени пред ново, сериозно  предизвикателство. С цел опазване на околната среда чрез рязко ограничаване на въглеродните емисии на флуорираните парникови газове, е приет Регламент (ЕС) 517 от 2014 г., който е задължителен за всички страни от Европейския съюз. Според този регламент до 2030 г. следва да се намали със 79% количеството на пусканите на пазара флуоровъглеводороди (HFCs) и със 72-73% емисиите на газове, различни от СО2, включително флуоросъдържащите парникови газове. Това намаляване ще се осъществи посредством значително, постепенно намаляване пускането на пазара на ЕС (производството и вноса) на  HFCs, внедряването на нови хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне и строг контрол върху действащите инсталации. Г-жа Деница Стоянова – старши експерт в МОСВ запозна аудиторията с основните моменти на законодателната база.

В числото на хладилните агенти, най-сериозно засегнати от приетите регулации и забрани е Фреон 404А, притежаващ най-висок потенциал на глобално затопляне. Този хладилен агент по настоящем се използва много широко в хладилните инсталации – започвайки от единични  хладилни агрегати и стигайки до централни хладилни инсталации с приложение в големи супермаркети и в преработващи предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Chemours, която е водеща компания в световен мащаб в създаването и производството на всички нови хладилни агенти, вече произвежда серия от хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне. Подробна информация за свойствата на тези вещества и тяхното използване, беше представена от  Edoardo Monfrinotti – представител на Chemours. Новосъздадените хладилни агенти могат да се използват както в нови инсталации, така и за преработване (ретрофит) на съществуващи инсталации, работещи с FREONTM 404А или FREONTM 507А.

Фирма BITZER – другият участник в семинара, е производител на хладилни компресори с най-голям пазарен дял в България. Предлаганите от фирмата изделия са символ за високо качество, висока ефективност и надеждност. Като водеща фирма в Европа и света, BITZER инвестира изключително много в развитието на нови изделия и използването на алтернативните хладилни агенти. Към настоящия момент  BITZER е готов за използването на всички алтернативни хладилни агенти. Едновременно с това BITZER е създал и произвежда изделия, притежаващи висока енергийна ефективност, надеждност и качество. В борбата за намаляване влиянието на парниковия ефект, коефициентът на полезно действие има решаващо значение. В това отношение BITZER заема първо място сред производителите на аналогични изделия. Новостите в производството на фирмата, бяха представени от г-н Martin Grabien -  главен технически експерт за Източна Европа.

Участниците в семинара бяха запознати с процедурите за преработване (ретрофит) на съществуващи инсталации, работещи с FREONTM404А (507А),  за работа с алтернативния хладилен агент OPTEONTM XP-40 (R-449A). Новият хладилен агент е в редовно производство и „ВИОИВ“ ЕООД вече го предлага.

Специалистите на „ВИОИВ“ ЕООД са готови да отговорят на всички въпроси, свързани с внедряването на алтернативните хладилни агенти.

BITZER
ITE
Refflex
STANIKO
Parker Sporlan
WTK
Leitenberger
Thermofin
EMS
CPS
Besseling
Dixell
Chemours
Saginomiya
Herl
FLEXELEC
Stella
Henry Technologies